hits

Er det en folkerett å klippe gress på søndager?Av Knut Holter, styremedlem  i Norges Eiendomsmeglerforbund

Jeg sitter med en fornemmelse at svært få boligeiere kjenner til Lov om helligdager og helligdagsfred. Det er i hvert fall mange som ikke bryr seg om å holde helligdagsfreden. Det er snart 100 dager igjen til stortingsvalget, og jeg håper innstendig at politikerne ikke vil lempe på denne loven.

Irriterer du deg over naboene som drar i gang gressklipperen før fuglene har stått opp? Nettopp denne iveren faller enkelte tungt for brystet med gressklipping til omtrent alle tider på døgnet og uansett ukedag. Jeg er tilfeldigvis en av dem.

Jeg opplever støy i eget nabolag og når jeg går søndagstur. Det arbeides i mange områder i min kommune på søndager og helligdager.

Svært mange har glemt sin tidligere kunnskap om å holde hviledagen hellig.  I en hektisk og travel hverdag strekker ofte ikke tiden til - til alle gjøremål som skal utføres i hagen.  Prioritering av tidspunkt for utførelse av gjøremål synes ikke å tillegges stor vekt. I dagens samfunn er svært liten respekt å spore med tanke på alle dem som absolutt må bruke gressklipperen på hellig-dager, og på flotte sommerkvelder når naboen sitter ute i sin hage.

Det er to lover som regulerer støy i naboforhold. Det er Naboloven (Grannelova) og Lov om helligdagsfred.

Naboloven setter et generelt krav om at man ikke skal gjøre noe som er til ulempe for naboen. Når det gjelder lov om helligdagsfred sier den at man ikke skal forstyrre på blant annet søndager.

La meg derfor først henvise til loven om helligdagsfredens formål som er som følger;

§ 1. Lovens formål

"For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov."

For å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov

Helligdager er naturligvis alle søndager, men loven definerer i tillegg mange andre naturlige dager som helligdager, hvor det ikke skal bråkes med gressklippere og andre motoriserte hageredskaper. Disse dagene er absolutt verdt å merke seg for å unngå klager fra naboer

§ 2. Helligdager 

Følgende dager er helligdag: 

a) vanlige søndager, b) nyttårsdag (1. januar), c) skjærtorsdag (siste torsdag før første  påskedag), d) langfredag (siste fredag før første påskedag),  e)  første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på  eller etter 21. mars), f )   annen påskedag (første mandag  etter første påskedag), g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag), h) første pinsedag (sjuende søndag  etter første påskedag),  i)  annen pinsedag (første mandag  etter første pinsedag),  j) første juledag (25. desember), k) annen juledag (26. desember).

Helligdagsfreden var hele døgnet. Mange er dessverre i den villfarelsen at det etter "kirketid" er lov å starte gressklipperen.  Det medfører ikke riktighet. 

Loven er klar på dette punkt, og jeg henviser til § 3.

§ 3. Helligdagsfred 

"På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer, ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet".

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Politiet har i dag få muligheter og ressurser til å bruke tid på at naboer klager på hverandre med gressklipper. Politiet har rett til å ilegge straff til personer som ikke holder helligdagsfreden, men de bruker den svært sjeldent. Nettopp fordi folk stopper støykilden når politiet kommer og forteller at gressklipping med motorklipper ikke er tillatt.

Etter samtale med Politiet får jeg opplyst at det er svært få som klager på gressklipping direkte til dem. Det betyr ikke at problemet ikke eksisterer.  Mange ordner opp selv eller irriterer seg i påvente at naboen blir ferdig med gressklippingen.

Naboer må allikevel være klar over  at man kan få straff ved å forstyrre helligdagsfreden;

§ 6. Straff

"Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte."

Gresset spirer og gror og jeg har sansen for fine plener, men ikke for folk som på død og liv må bruke søndagene travende bak den motoriserte gressklipperen. Mange kvier seg for å legge seg ut med 

hele nabolaget ved å gå til media og politi. Jeg fikk selv min lokalavis til å skrive en artikkel om dette for noen år siden, hvor mitt navn ble nevnt i artikkelen. Fikk mange positive tilbakemeldinger og naboer sluttet med å klippe gresset på søndager. Likevel synes jeg både på egne vegne og andres at det er på tide at den notoriske helgeklipperen gjøres oppmerksom på at det faktisk er ganske mange som foretrekker en rolig søndag uten støy. Det har vi i tillegg krav på med loven i hånd. 

I politivedtektene står det sort på hvitt ? og dette er ikke godt lesestoff for alle klippeterroristene. Fra 1995 fastslås det nemlig at helligdagsfreden varer hele døgnet.  Da skal ingen forstyrre andre med utilbørlig støy og bråk.  Dette er nytt for mange som husker at det i gamle dager kun skulle være stille til etter kirketid. 

Nå er hele helligdagen omfattet av regelverket, som også tar med seg pinseaften etter kl. 16, hvis noen mot formodning skulle klø i fingrene til å trekke i startsnora på gressklipperen.

Det selges stadig flere ulike typer motoriserte hageredskaper i Norge. I følge statistikken blir det solgt omkring 350.000 eksemplarer motorgressklippere årlig. Et forsiktig anslag viser at det totalt finnes 

over 3 millioner motoriserte hageredskaper i norske hjem. Av de 3 millioner motoriserte hageredskaper i landet utgjør gressklippere ca. 25 %, dvs. ca. 700.000 motoriserte gressklippere. I tillegg er det mer og mer vanlig i norske hager og ha ett eller flere motoriserte hageredskaper utover gressklipperen. Det er hittil gjort lite for å kartlegge problemer knyttet til den store økningen av motoriserte hageredskaper med hensyn til støy og forurensning. 

SFT beregnet for noen år siden at norske hageeiere utsettes for 4,3 millioner persontimer ukentlig i sommermånedene, noe som lå over antatt grense for forstyrrende støy.

En ting er egen støy i egen hage, en annen ting er støyen man påfører andre naboer. Problemet synes å være økende da jeg selv opplever flere og flere som bruker søndagene til gressklipping. Det er kanskje på tide å få enda strengere regler mot støy, eller rett og slett gjøre folk oppmerksomme på regelverket. Folkeopplysning i skikk og bruk.

Det burde etter min mening ikke være nødvendig å klippe gress på en søndag . At mange mener at de må bruke søndagen for å klippe gresset for i det hele tatt å få klippet gresset, er ingen unnskyldning. Holdningsendring og respekt må til for å få bukt med problemet.

Dersom alle slutter å starte gressklipperen og andre motoriserte hageredskaper når naboen koser seg utendørs i helgene, er man på god vei til et hyggelig og bedre samfunn. Godt naboskap skaper trivsel. Støy og bråk er en av de største konfliktene blant naboer. Mange har sett seg lei av at naboer klipper gresset til alle døgnets tider.

Dette handler ikke bare om gressklipping, men om bomiljø at folk tar hensyn til naboen når det gjelder støyende virksomhet som plenklipping, høytrykksspyling, motorsag eller hva det måtte være på tidspunkter hvor det er mulig å sitte ute og kose seg på terrassen.

Mange hadde sikkert ønsket seg et forbud, og i tillegg fått endret politivedtektene. Det kan tenkes at en slik endring ikke kan ha noen effekt. Poenget er at folk selv må tenke seg om når man skal starte motorklipperen. Noen steder i landet hvor det er langt mellom naboene går det helt greit å bråke på søndager, men i de aller fleste sentrale boområder er det alltid en eller to eller flere som ødelegger for de andre.

Jeg tror at alle ville fått et bedre naboskap om man kunne blitt enige om at for eksempel etter kl. 17 på fredager og lørdager i sommermånedene, samt naturligvis hele søndag - bruker man ikke gressklipperen, eller andre støyende hageredskaper. Jeg tror egentlig at de fleste egentlig vil ha helgefri uten støy fra bråkete gressklippere.

Stort sett tror jeg de aller fleste har mer enn nok tid til å klippe gressplen på ettermiddager og kvelder ellers i uken og i hvertfall frem til kl. 17 på lørdager.

Med mitt budskap vil jeg i hvertfall oppfordre alle eiendomsmeglere til å tenke på våre bomiljøer. Dessverre er det altfor få som sier i fra, men når man tar opp problemet på en konstruktiv måte tror jeg de fleste er ganske enige. Mitt inntrykk er at  de fleste synes det egentlig er irriterende. Når du opplever å høre at naboen  klipper gresset på søndager, vet du nå at man kan gjøre noe med det, fordi det nettopp er ulovlig.

Da ser jeg frem til en mer støyfri sommer.

94 kommentarer

så gressklipperen må stå, men hva med snøfres?

Jeg må le litt. Prøv Nord-Norge. Prøv respekt for vær og vind. Det danker glatt ut regelverket. Her klipper en gresset når det er oppholdsvær og en har fri - om så på en søndag. Heldigvis.

Jeg foreslår at meglerne også tar hensyn til hviledag og IKKE setter opp visninger på søndager.

Det er kanskje en bagatell. Det er mange besøkende i dette landet som sk**er i andres hage og i alle mulige offentlige parker og friområder. Det virker ikke som disse menneskene er i nærheten av å kjenne til vanlig folkeskikk eller nevnte lovverk. Politikere og politiet virker også rimelig tafatte og handlingslammet i å sørge for ett godt lovverk og håndhevelse av lovene.

Eirik Anderssen

Eirik Anderssen

Jeg foretrekker lyden av gressklippere og lukten av nyklipt gress fremfor naboenes hylende unger på trampoline. De hylene er egnet til å gi en stakkar frynsete nerver.

Med så ustadig sommervær som vi har i Norge kan vi ikke være så fisefine at vi ikke kan klippe gress på søndager og helligdager. Det jeg er enig i, er at vi ikke klipper gress eller driver med annen støyende aktivitet sent om kvelden (både hverdager og i helgen) eller tidlig om morgenen (spesielt i helgene).

Lasse Tråsykkel

Lasse Tråsykkel

I disse integreringstider, med bestialske drap i London og opptøyer i Stocholm, kunne ikke forskjellen mellom problemer naboer i mellom knapt demonstreres bedre. I vest har man problemer med lyden fra naboens gressklipper. I øst brenner man naboens biler.

Jeg klipper ikke gress på søndager, men så lenge ingen klager på min nachspielmusikk på terrassen til 5-6 tiden på søndagsmorgen syntes jeg det er helt greit at naboene klipper ..:)

Hva med kirkeklokkene som klanger og vekker meg på søndagene da?! Likhet for loven sier nå jeg!

Jeg kan skjønne at om folk starter den opp klokken 8 en søndag at det kan være irriterende. Jeg har iallefall en hektisk uke, og lørdagen blir som regel brukt til å slappe av. Da er det naturlig at når søndagen kommer så kan man styre i hagen, og gressklipping er faktisk en del av det. Jeg hadde selvsagt stoppet å klippe om noen kom til meg å sa at det plaget de. Jeg har null medlidenhet for de som sitter å suttrer over dette innenfor 4 vegger eller til andre naboer.

Jeg er egentlig ikke uenig i hovedbudskapet ditt. Å ta hensyn til hverandre og å bidra til et godt naboskap tror jeg de fleste kan enes om at er en god ting. På tross av dette, og at jeg er blant de som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av støy, mener jeg likevel at loven om helligdagsfred er nær avleggs. Dette av flere årsaker:

1. Kirkens stilling er ikke lenger som før, og det er liten grunn til å gjøre forskjell på kristendommen og andre religioner. I ytterste konsekvens kan man da tenke seg at tilhengere av ulike religioner kommer og påberoper seg retten til SIN helligdagsfred. Den utviklingen ønsker ikke jeg, og imøteser et livssynsnøytralt regelverk.

2. At det etter din mening ikke er nødvendig å klippe plenen på søndager medfører på ingen måte at dette er allmenngyldig. I min familie, og for flere med oss, kan søndag faktisk være eneste mulige anledning for ulikt vedlikeholdsarbeid hjemme, herunder hagearbeid. Med krevende jobber og ulike eksterne krav er det mange av oss som har liten mulighet til å frigjøre tid mellom mandag morgen kl 0700 og lørdag ettermiddag. Jeg tror faktisk at flertallet IKKE har "mer enn nok tid" i ukedagene.

3. Værforhold: Det må i alle tilfeller være mulig å utvise skjønn. Ikke sjelden de senere årene har det vært sammenhengende styggvær i dager og uker i strekk i sommerhalvåret. Skulle det by seg oppholdsvær en søndag vil jeg benytte anledningen til å slå plenen hvis mulig. Dette betyr selvsagt ikke at jeg setter igang om jeg ser naboene sitter utendørs og griller, eller om det er hageselskap i nabolaget. Her handler det om å ta hensyn til menneskene rundt seg, ikke å ta hensyn til at det er helligdag.

4. Loven om helligdagsfred gjelder hele året. Dersom det faller snø natt til søndag; skal man da la snøfreseren stå og håndmåke gårdsplassen?

5. Lov om helligdagsfred gjør ikke unntak for næringsdrivende generelt: er det uakseptabelt at bonden utnytter tid og værforhold og gjør jobben sin, om så på søndager, selv om det innebærer bruk av motoriserte hjelpemidler? Det finnes ganske mange her i landet som har bolig nær landbruksområder og som i vrange tilfeller kunne krevet helligdagsfreden overholdt.

På bakgrunn av dette ville jeg sett det som rimelig med en omstrukturering av regelverket. Loven om helligdagsfred kunne eksempelvis endres til en lov om høytidsdager (da inkludert 1. og 17. mai, men uten søndager), mens Grannelova med fordel burde blitt modernisert noe, med tydeliggjøring av forhold knyttet til støy og forstyrrelser.

Der jeg bor klipper vi plenene, måker oppkjørslene våre med snøfreser, snekrer tilbygg, og annet som bråker litt når det passer, unntatt om natten. Dette har vi god selvjustis på, det er aldri noen som klager og alle er enige om at vi har alle lite fritid og mye vi skal få gjort.

Kirken ligger langt unna så de som sitter der hører uansett ingenting.

Jeg skjønner ikke problemet.

Min nærmeste nabo har små barn og trampoline, de roper og koser seg, det plager ikke oss. Vi hører dem, ja. Men vi har valgt å bo i tettbygd strøk, det er folk rundt oss på alle kanter som lever sine liv mer eller mindre slik som oss.

Kom ikke her med gammelmodig "helligdagsfred", vi lever ikke i middelalderen lenger. Den tok slutt på 70-tallet en gang, synes jeg å huske...

Morten Eriksen

Morten Eriksen

Hva med oss som er såpass ukristelige at "kirketukt" ikke er relevant? Denne loven er en anakronisme. Reguleringen av støy burde heller vært utfra tid på døgnet (ikke støy om natten) uavhengig av religiøse høytider. De som går i kirken generes neppe av min gressklipping mens de sitter der inne bak tykke murer.

I den grad jeg kan unngå å klippe gress på en søndag, gjør jeg selvfølgelig det. Er søndag imidlertid den eneste regnfrie dagen i løpet av uka og gresset forlengst burde ha vært stusset litt, ja da får helligdagsfred være helligdagsfred den tiden det tar å få klippet plenen.

Klipp gresset i kirketiden på søndag. De som er opptatt av å holde hvildagen hellig, er vel gode kristne og således i kirken på denne tiden og forstyrres således ikke :)

Ang støy på Søndager.Jeg syntes at naboer klipper gress på søndager er uproblematiskt.Dagens maskiner er roligere en tidligere,utviklingen har gjort dem mindre støyete.Kirke klokkene derimot støyer som før,og like lenge som i gamledager da det nærmest var en plikt og gå dit.Utviklingen har gjort disse klokkene mindre aktuelle.Mitt forslag til øvrigheta,send en SMS til de interiserte og slutt og plag oss som ikke er interesert.

Jeg valset over plenen min på søndag med stor iver. Jeg kjøpte faktisk gressklipperen med det i tankene å klippe gresset på søndagen. Det kan hende det er en tirsdag neste gang, men med så mye jobbing som allerede foregår på søndager - driter jeg i om gressklipper'n min leker seg rundt på plenen.

Tenkte faktisk å kjøpe trampoline også.

Noen som sa naboen fra et veldig "varmt sted"?

Mitt forslag er da å flytte til bibelbeltet på sørlandet hvor man nok finner folk som er mer opptatt av denne loven enn å være sammen med familien sin i hverdagen.

PS: Man skal selvsagt utvise normal folkeskikk, og klipping før 1100 på søndager unødvendig...

Å gjøre ting som å klippe plen på en søndag kan jo ikke være noe pes lenger.

Vi har jo ikke lenger en statsreligion.

Vi kan i samme slengen fjerne begrensninger i åpningstider for butikker samt fjerne spesialregler for overtidsbetalinger og så videre.......

Sound of truth

Sound of truth

Søndag er en helt normal fridag som "alle" andre fridager. Man har 2 fridager i uken, så det er ganske begrenset hva man har av tid til å gjøre ting. Men at man kan vente med å støye til etter 12.00, og før 22.00 på lørdag og søndag er bare sunn folkeskikk. Men religionstull kan man holde langt unna meg.

Hahaha, dette er bokstavelig talt det morsomste jeg har lest hittil i år. Gratulerer Knut Holter, du er en aldrende bitter mann!

Jeg er også for å holde helligdagene hellige. Siden vi ikke har statsreligion lengre betyr det at vi må respektere kristnes søndager, jødenes lørdager og muslimenes fredager. I Oslo har vi dessuten Oslo kommunes forskrift om begrensning av støy, som sier at "I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00-01.00". Det betyr at jeg kan klippe plenen min mandag til torsdag fra ungene har lagt seg 21.00 frem til den stille perioden 23.00, og eventuelt ta siste rest fra 01.00 og utover. Det blir sikkert populært.

Anders Christiansen

Anders Christiansen

Kva med dei som ikkje er kristne? Kvifor halde ein dag jobbfri på grunnlag av guds sjuande kviledag då han skapte jorda?

Utrolig hvor mange uvettige mennesker det finnes. Det florerer av dem på denne siden. Selv holder jeg meg langt unna plenklipping og annet støyende arbeide på helligdager. Ikke er jeg kristen, men jeg har da vettet i behold.

Ja sånn er det med gamle mennesker... synes synd på deg. Må være plagsomt å være så bitter og irriterende....

Ole Plenklipper

Ole Plenklipper

Flott innlegg.

Jeg skal forsøke å etterkomme dine ønsker, men det blir nok dessverre ikke før barna er blitt store nok til å klare seg selv, og arbeidsgiveren min finner på en måte for hvordan jeg kan gjøre jobben min, etter at alle kundene har gått hjem for å spise middag og kose seg i hagene sine.

Med vennlig hilsen

Ole Plenklipper

De mange referansene til gudstjeneste er ett av de idiotiske momentene med denne loven. Utdatert tull.

Estatt det heller med en tekst som beskriver søndagen som en hviledag, der for eksempel folk som jobber 7-15 har fri og skal hvile/slappe av.

Samtidig burde de helvetes bjellene (ironisk?) som kirkene bruker aldri vært tillatt. DER snakker vi irriterende, helt unødvendig støy.

Med den hektiske hverdagen folk har i disse dager, er ofte søndag eneste dag det er mulig å gjøre noe slikt. Sålenge man holder seg unna kirketiden, er det dinosaurisk å forby hagearbeid (og annet bråkete arbeid) på en søndag.

Hva med alle de som tillater seg skrik og skrål og høy musikk kombinert med lav IQ p.g.a. fyll natt til lørdag og søndag når de finner det for godt fra 2000 til neste dag kl 0500? Politiet gidder jo ikke hjelpe til slik at man får en natts søvn før neste dag og jobbing! Klippe plenen er som en symfoni sammenlignet med det jeg tidligere nevnte, og tar kort tid.

Hva er viktigst? At jeg får klippet plenen den ene dagen i uken jeg har fri eller at du får slappe av i et tilnærmet støyfritt miljø den dagen folk har tid til å gjøre hagearbeid? Det går an å vise respekt begge veier.

Du kan ta turen i skog og mark men plenen min må klippes på stedet.

Når det skal bli regnsvær hele uka og søndag er eneste dagen med muligheter, da må enten naboen plages med støy eller med en nabo med ustelt hage. Svært få i mitt nabolag byr seg om gressklipping på en søndag. Heldigvis.

Terje Furuseth

Terje Furuseth

Hva med alle de andre religioners helligdager, bør ikke de vises samme "respekt"? Og hvor når skal en i såfall få klippet gresset? Men så lenge Staten favoriserer en trosretning kan en vel ikke vente annet en forskjellsbehandling. Det er vel her som med mange andre norske lover, at de er modne for sletting eller omskrivning!

Veldig greit med generelle regler for ro slik at folk får relativt uforstyrret søvn og slik, men ro i forbindelse med helligdager - som er forankret i noe så dumt som religion - er helt bakmåls.

Gressklipper kl 0900 på en søndag er ikke ok, men det er fordi jeg skal sove - ikke fordi dagen er hellig. Og det er ikke et spor bedre med gressklipper kl 0900 på lørdag heller.

Klippestøy på søndager bør absolutt unngås uansett om en henviser til lovverk eller det mer hellige. Det har med respekt å gjøre, akkurat som annen støy. Med all respekt klarer de aller fleste av oss å legge inn en time i løpet av ukens 6 dager til klipping. "Hektisk hverdag" har de fleste av oss, men begrepet blir fort brukt til all verdens unnskyldninger. Og det er vel ingen som har snakket om hagearbeid generelt, ei heller at det regner sammenhengene i ukesvis på Østlandet.

Dynamisk nabo

Dynamisk nabo

Du har ikke lyst på meg som nabo, Knut Holter, og jeg har ikke lyst på deg som nabo. Jeg foretrekker å snakke med mine naboer framfor å komme trekkende med utdaterte regler og trusler om straff.

Ja du vil vell heller bo som nabo til en som lar hagen gro ned og ikke klipper gjerne for meg.Det hadde jeg gjort hvis noen lagde problemer .

Jeg synes kirken burde tatt hensyn på helligdager jeg. De bråker jo noe infernalsk.

Antiurbanisten

Antiurbanisten

Ahhh, stille selv om naboene klipper plena,

Over 500 meter til nærmeste nabo alle veier.

Og litt skog imellom. En av fordelene med å bo på landet :)

Hvem bryr seg hvilken dag det er?

Nei, bryr meg ikke

fordi da vet jeg at det er OK vær ute, å at jeg burde stå opp og nyte oppholdsværet;)

Willy Wobblie

Willy Wobblie

Trodde Norge var et sekulært samfunn, ikke et kristent diktatur.

Kirkene og moskeene bråker jo mer enn gressklipperne og de bråker tidligere...

Hva med andre religioners hellige dager?

Denne loven er utdatert. Bytt den ut med noe mer aktuelt.

Jeg liker tanken på at det av og til skal være stille, men det har ingen ting med hellige dager å gjøre.

Klipp Klippesen

Klipp Klippesen

Søndagsterroristene er de samme som ikke vasker seg på henda etter et dassbesøk samt slurver med bruken av blinklys.

Heller gressklipper enn kirkeklokker tidlig en søndags morgen!!!

Jeg klipper mer enn gjerne gresset på søndag. De som er så kristne at de ikke tåler det, bør være i kirken på slike dager og ikke sitte på terrassen og la seg irritere. Om jeg hadde fått klager på det ville jeg gladelig vedtatt en bot før jeg startet opp igjen gressklipperen! Det samme vinterstid, om jeg skal ut med bilen og det er helligdag, skal jeg da måke frem garasjen for hånd eller fyre opp fresen? Enkelt valg! Helligdagsfredens beskyttere bør melde overgang til Iran, der har de prestestyre som tar seg av slike ting. Jeg håper virkelig at Norge som samfunn er kommet lengre enn dette og at dette vedhenget fra kristne ekstremister blir fjernet ved første anledning

helligdagsfred? ikke er det statskirke lenger. så disse gamle teite lovene gjelder ikke lenger.

Kyss meg der sola skinner når man plukker poteter!

Jeg klipper plenen min akkurat når i uka det passer meg! Er ikke alle som har råd til å betale andre for å klippe den for seg.

Jeg prøver alltid å klippe plenen akkurat i kirketiden på søndager for å irritere religions-fanatikerne. Hvis de kommer og klager så forklarer jeg bare at jeg har laget min egen religion som feirer alle dager unntatt søndagen og at jeg derfor MÅ klippe gresset på søndager.

Tor Henning Eines

Tor Henning Eines

Jeg er ukependler og er hjemme fra sent fredag kveld og til tidlig mandag morgen. Jeg har ingen mulighet til å klippe plenen på ukedagene, og kona er hjemme med full jobb og to barn. Det vil si at hun ikke har mulighet til å klippe plen før sent på kveld på ukedager heller.

Jeg klipper enten lørdag eller søndag, alt etter hva som passer best. Hvis det er noen i nabolaget som ikke vil ha støy på søndag så er de hjertelig velkommen til å klippe plenen min en annen dag. Hvis de ikke stiller opp, så må de finne seg i at jeg klipper når jeg faktisk har mulighet.

Dette tilbudet kommer alle som evt klager til å få. Politiet kan også stille opp om de skulle komme på døra, fint om de kan gjøre nytte for seg for en gangs skyld også.

Jammen Kjeil, da! Med mindre du er nærmeste nabo til kirka så er kirketida det MINST gunstige tidspunktet for å klippe plenen hvis målet er å irritere dem, for da er jo naboene i kirka! ;-)

Jeg leser innlegget som om det er et dårlig standup-manus. Latterlig, men ingen ler.

Det er klart vi må gi Knut fred på søndager. Garneren har jo allerede klippet plenen i ukendagene slik at sigaren kan inntaes i fred og ro uten uro fra arbeiderklassen.

Hilsen naboen i Tønsberg, som for øvrig holder sabbaten hellig (lørdag).

Alf Langhelle

Alf Langhelle

Kommer til og fortsette å klippe gresset på søndager jeg. så det er bare og trekke nisseluen godt ned i ansiktet å finne seg i det:]

Dette er noe av det mest arrogante jeg har lest på lenge. Vi har små barn som legger seg klokka 7, og en jobb hvor vi ikke er hjemme tidlig. Å gå rundt huset med en gressklipper etter at ungene har lagt seg er uaktuelt da det holder dem våkne. Altså må jeg enten ta fri fra jobb eller klippe i helgen. Lørdag går oftest med til praktiske ærender som vi ikke rekker i løpet av uka. Altså er det søndagen igjen. Selvfølgelig starter jeg ikke klipperen tidlig, og heller ikke på spesielle dager som 17. mai, men det er ingen som tar skade av litt gressklipperlyd fordi det er søndag.

Om man har planlagt å klippe plenen kan man ikke droppe dette fordi naboen tilfeldigvis er ute. Hva om de er ute "hele tiden". Og hva med de som starter gressklipperen på hverdager etter at våre barn har lagt seg? At noen må lage litt lyd når det "ikke passer meg" må jeg bare godta. Det er en del av å bo i et nabolag. Hvis jeg ikke tolererer lyd når det ikke passer meg, selv om det er innenfor vanlige tider kan jeg like gjerne flytte ut i skogen.

Kan noen fortelle meg hvorfor det KUN er de KRISTNE helligdagene som skal æres?? Etter stat og kirke ble skilt hører ikke en slik lov hjemme her til lands, da ateister, jøder, muslimer, hinduer, humanetikere, budister og hinduer faktisk også utgjør en del av Norge, og flere av disse sk***r i "helligdagene" til de kristne! Nei bort med en tulle-lov som gikk ut av dato for 50-70 år siden, og om nabolagstøy plager deg, flytt på landet da vel, der får du stort sett være i fred!

De fleste av kommentarene her vitner om at teorien om selvopptatte, bortskjemte og navle-beskuende nordmenn er riktig. Maken til pubertale ytringer. Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd at det var en skokk drittunger som hadde ytret seg. Folkeskikk og respekt for andre, er hva det hele til syvende og sist dreier seg om. Men i dag ser folk bare seg selv og sitt eget navlelo. Patetisk!!

Noen i dette landet er ukependlere, når skal de klippe plenen da?? En liten kommentar til Anne, du må ikke tro det er så fredelig ute på landet heller, her går traktorene fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Og er det en lørdag eller søndag i mai, hvor været er fint, kan du være sikker på at de sprer møkk.

Jeg regner med at dette er helt flott og greit gjennomførbart for Herr Holter og hans likesinnede som jobber fra 08-16 i ukedagene og har fri lørdag og søndag. Men nå har det seg slik at en betraktelig andel av den norske befolkning jobber turnus - aften og nattevakter, og helger og helligdager når resten av "eliten" har fri. Dermed må vi, beklageligvis, bruke det som for andre betegnes som "ugunstige" tidspunkt for å få gjort våre daglige gjøremål i og rundt hjemmet. Noen ganger kan det være smart å se litt lenger enn sin egen nese og litt utenfor sitt eget bur, andre ganger burde man ganske enkelt trekke pusten dypt, bruke hjernen litt og holde munn!!

ingen som bor i blokk her ? prøv det; når det ALLTID er noen som pusser opp, enten det er søndag eller 1. juledag

prøv å være syk og/eller lydømfintlig - eneste dagen i uka en kan kreve å få fri fra støy .. Og religionen bryr jeg meg filla om, men stillhet er noe en bør ha krav på - innimellom!

Haha, for en gammel grinebiter. Helligdagsfred er og blir avleggs. Han har sikkert ikke fått med seg at vi snart får søndagsåpne fullsize-butikker her i landet og. Religiøst motiverte lover har ingen fremtid.

Jeg er helt enig med Knut Holter!! Det hender vi har gjester en fredags- eller lørdagskveld. Ikke før har alle gjestene kommet så setter naboen i gang med gressklipperen!! Jeg har selv hatt små barn, men det har aldri vært nønvendig å slå gress sent lørdag kveld eller på søndager. Dette dreier seg om folkeskikk. Har aldri verden sett så mange rare unnskyldninger for å slå gress og bråke til alle døgnets tider som enkelte kommer med her. Det kan virke som om mange disponerer tiden sin dårlig !!

Her var det utrolig mange som skulle vise seg og være tøffe i trynet.

Tror ikke på en eneste av dere som sier at dere bare kan klippe på søndager på grunn av ditt eller datt. Dere er bare her for å kverulere, tviler sterkt på at noen av dere noen gang har tatt i en gressklipper. Man kan mene så mangt om diverse lover og regler men som mange av dere sier, dette er en utdatert lov og bare for kristne bla bla. Javel, da er jo også Julaften, 1 juledag, 2 juledag, Påske, pinse osv utdatert og kan fjernes som helligdag. Tipper det hadde blitt ramaskrik om vi hadde måttet jobbe di dagene.....

Ingen overraskelse at religioner/religiøse ønsker å utøve makt over andre, men det er heldigvis ingen virksom lov og den bør fjernes.

4 av 63 kommentarer hittil støtter Knut.... Det sier vel sitt..? Sånn er samfunnet blitt i dag.. Hvis man skal holde søndagen hellig, så får man vel stenge søndagsåpne butikker og bensinstasjoner også da..? Og hva med presten? som må jobbe på en søndag..? Han får vel lønn for det? Jeg klipper gresset mitt på en søndag, om været tillater det. Fjern loven, sier nå jeg. Utvis heller hensyn hvis noen ber deg om det..

Hvis du vil ha fred og ro. Så for guds skyld ikke flytt inn i lag med andre folk. Gjør du det, så får du finn deg i at dem gjør ting når det pass dem og ikke deg.

jeg klipper plenen min tidlig på søndag morgen så alt er pent og pyntelig til hageselskapet mitt på ettermiddagen... men da begynner de j... naboene å klippe sine plener...

Jeg klipper på søndager dersom det er meldt regn på mandag, ellers ikke. Hva om jeg har en annen ukedag som hviledag, kan jeg da kreve at ingen klipper plenen. Disse reglene var laget den gangen religionen dikterte oss. Bare tenk på alt som var forbudt på søndager for 30-50 år siden. Heldigvis går verden framover.

Pål Christian Bruseth

Pål Christian Bruseth

Jeg antar eindomsmegleren lar bilen stå i garasjen,båten ligge ved brygga og ikke sjenerer med utilbørlig lukt fra grillen eller munterhet i sin alminnelighet på helligdagen.

Det at det er 4 av 63 kommentarer som holder med Knut forteller meg at det er dårlig med folkeskikk blant gjengen. Jeg setter iallfall pris på at mine naboer tenker seg om før de setter igang gressklippere osv om kvelden og i helgene. Jeg ville hatt stor forståelse for enkelte unntak, men hvis det bråket rundt meg hele lørdagskvelden og på søndag ville jeg bli skikkelig irritert. Den unnskyldningen om at ikke alle jobber fra 8-4, men turnus er jo til å le av. Jobber man turnus så har man iallfall fri på dagtid i ukedagene innimellom.

Kjetil Kilhavn

Kjetil Kilhavn

Står det noe sted i loven at ringende kirkeklokker ikke regnes som brudd på helligdagsfreden. Lyden av kirkeklokker (for oss som bor i nærheten) overdøver de fleste elektriske klippere i alle fall. Har man så stor plen at man trenger bensindrevet klipper regnes man vel som småbruker, og de er vel i alle fall unntatt slike regler - de pleier jo å bruke påskedagene til å tømme møkkakjelleren :-)

Fatter ikke at det absolutt må klippes på søndagen. Jeg kan til nød gå med på at det kanskje en SJELDEN gang må gjøres, men gjør det aldri selv. Både av hensyn til naboer og meg selv og min familie. Om gresset blir 1 cm eller 3 lengre fordi man ikke får klippet på søndagen, hva gjør vel det???

Hvis vi ikke kan holde helligdagsfreden, kan vi likegodt avskaffe hele søndagen. Til Dere som har imot den kristne tro og kirker: Har du tenk på hvorfor vi har søndagen?

Loven er utdatert og gammeldags.Bor i et rolig boligstrøk med både gamle og unge mennesker, men he ri nabolaget er det en generell aksept for bruk av hagerelatert maskineri på Søn-og helligdager.

Vi bor i Norge og det regner mye..noen ganger:

Søndager er ukas eneste mulighet.

Avskaff denne tulleregelen!

Mange naboer fra helvete som kommenterer ser jeg. Hadde noen av dere vært min nabo skulle jeg trykt klipperen så langt opp i ræva deres at selv ikke eksosen hadde sluppet ut

Søndagen er til for å fylle tomrommet mellom lørdag og mandag. Kardemommeloven burde holde lenge i naboforhold. Tåler man ikke støy, bør man ikke bo i tettbygde strøk.

End of...

Jeg våkner hver søndag klokken 10:00 av kirkeklokkene og tar det som et kall for at det er tid å klippe plenen. Om kirken ikke lar meg hvile på "helligdagen" ser jeg heller ingen grunn til å gi dem den respekten.

Jan: Vi har ikke noe imot den kristne tro, men vi liker ikke å bli påtvunget den. At kirken skal få lov til å bråke på søndager og helligdager og ikke jeg finner jeg veldig hyklersk. Og ja, vi vet hvorfor vi har søndagen, men tiden forandrer seg. Vi har fått en travlere hverdag og helgen har nå blitt en tid der man kan gjøre ting man ikke rekker å gjøre resten av uken. Kanskje du ikke ønsker å jobbe eller gjøre hagearbeid på søndagen og det respekterer jeg, men når du prøver å nekte meg å gjøre det blir jeg såklart irritert.

Helligdager eksisterer ikke lenger, kun fridager. Og fridagene er til for å få gjort ting du ikke rekker i hverdagen. Skulle tro Knut Holter er en av disse gammeldagse bedehuspredikantene.

Bare å skaffe seg ett hørselsvern.

Thomas Henden

Thomas Henden

Samme problem med naboer som absolutt må dra i gang med oppussing med hamring og boring fra morgenen av på

lørdager og søndager, til og med første juledag, og ja, da snakker vi "våre nye landsmenn", eller når nordmenn leier inn billige øst-europeiske håndverkere som ikke kjenner til hva

som er skikk og bruk eller reglene i Norge.

Man trenger ikke å være kristen for å synes at helgen bør være litt stillere, ihvertfall fra morgenen av, det er allment akseptert at dette er en ukentlig hviletid for de fleste - en viss fornuft er det da fra religioner også i noen grad.

Har til og med fått en ny nabo som presterte å skru av fjernvarmen i oppgangen ved å få en tvilsom baltisk rørlegger eller noe sånt til å skru opp rørsystemet i starten av helgen mens det fortsatt var kaldt ute. (De trengte visst å male bak radiatorene!) Kan virke som folk tar stadig mindre hensyn til hverandre mht. folkeskikk og å ikke skape støy og ulemper for hverandre, og det er mye som gjelder denne ekstreme oppussingen som alle bare MÅ gjøre når de flytter til et nytt sted og som gjør at oppussingsobjekter selger for mye mer enn leiligheter i rimelig god stand.

Det tar for øvrig så kort tid å fare over med gressklipper eller de irriterende kantklipperne som er litt meningsløse, at det er dårlig unnskyldning å si at man må klippe akkurat på søndager, dessuten kan man velge stillegående elektrisk gressklipper og ikke på bensin, så har man kommet naboene godt i møte og samtidig spart seg for startproblemer.

Folk som bor på vestlandet og i nord-Norge styres etter været, og ikke etter ukedagene. Er der plutselig en fin dag og gresset trenger en klipp så må man nesten trå til om det så skulle være søndag. Dette kan kanskje være vanskelig å forstå fra noen som bor på beste vestkant i Oslo by, men ikke for folk som opplever fire årstider i døgnet.

Selvfølgelig er det unødvendig å fyre den opp klokka ni på kvisten. Her kan det være en fordel å vente til gudstjenesten ringes inn, for så å overdøve en time med klokkeklang med herlig gressklipperlyd...

Truls Gunnar Thomsen

Truls Gunnar Thomsen

Binding mellom Stat og Kirke er nå et lukket kapitel, og da må man vel også ha fred på fredag - for muslimer, og på lørdag - for adventister. Man kan ikke gjøre forskjell !!

På høy tid å avskaffe søndagstullet

Det bekymrer meg hvor mange hedninger som har kommentert i denne spalten. Jeg regner det som selvsagt at dere heller ikke feirer jul. Når jeg leser at man må klippe plenen for å fylle tomrommet mellom lørdag og mandag, forekommer det meg at folk heller burde prøve å fylle tomrommet mellom ørene. Dette vil nok for disse fortone seg like vanskelig som å gå på vannet. Dere som påstår å ha en så travel hverdag at dere ikke rekker å klippe plenen annet enn på søndager, hvordan har dere da tid til å sitte og lire av dere svada i dette kommentarfeltet? Jeg tror dere er noen latsabber som er redde for å svette.(Svette er fukt som skilles ut av kroppen, ved fysisk aktivitet). Lett heller på den feite ræva deres, og start gress-klipperen. For egen del rekker jeg dette lett, i tillegg til tungt kroppsarbeid. Jeg benytter søndagen til å hvile ut etter en hard uke, og frykter heller ikke stillheten denne ene dagen.

Så det var en som lurte på om vi visste hvorfor vi hadde f.eks søndager og andre helligdager.

Artig at en som skal fremstå så fordømt prektig kan være så historieløs!

Et lite spørsmål til deg; er det ikke unaturlig tilfeldig at de kristne helligdager passer så godt overens med f.eks de norrøne?

Jeg er fullstendig for at man tar hensyn til sine omgivelser og ikke f.eks klipper plen eller gjør annet støyende arbeid tidlig eller sent. Som ateist er jeg ikke like opptatt av de religiøse aspektene, så søndag er sånn sett ikke hellig for meg.

Men det gjør meg ikke automatisk selvoppatt som en annen fjott her har påstått!

Nei, jeg er mer opptatt av å utvise generelt hensyn!

Ser jeg f.eks at nabo'n spiser lunsj eller no' fyrer ikke jeg opp klipperen akkurat da. I tillegg har vi et sånt forhold at vi kan snakke med hverandre...skjønner jo at mange av de som kommer slepende med (udaterte)paragrafer ikke oppnår stort.

Sterkt religiøse folk er narsissistiske på vegne av sin religion - det er i hvert fall min påstand.

Dessuten tror jeg de fleste i dagens samfunn ser på søndager som en fridag. Selv er jeg mye mer restriktiv med hva jeg bedriver av støyende aktivitet på religiøse høytidsdager og 17. mai enn hva jeg er på en vanlig søndag.

Jeg prioriterer å være sammen med guttungen på ettermiddager! Hvis det ikke passer noen religiøse folk med støyallergi er det synd...for de!

Og det er faktisk et poeng at stat og kirke har skilt lag; å påstå noe annet er tøv!

wictor: Hva har dett med å feire jul eller ikke?

I uka jobber man. Hvorfor skal søndag være hviledag og ikke lørdag? Jeg klipper plenen når det er fint vær ute. Eneste jeg syntes er greit å tenke på er å å gjøre det etter 10.00 og før 22.00. Det finnes faktisk folk som jobber på lørdager og søndager også. Da klipper man når man har tid...

Tar det for gitt at den meteren med snø som kommer natt til søndag da får lov til å bli liggende til natt til mandag...

eller, nei, kan jo få lov til å måke den vekk med spade eller skuffe, bare gjør det stille...

Jeg syns at hvis man har lyst til å klippe plenen på en søndag så kan man gjøre det. Jeg synes at folk burde være mer opptatt av viktigere ting enn det. De som ikke liker det kan godt ta en tur i kirka mens naboen klipper gresset.hvis det passer meg å klippe gresset på en søndag så gjør jeg det.

Tydeligvis mange her som ble litt truffet. Regner med at dere banker konene deres.

Kaster søppla i hagen til naboen. Raper og fiser som dere har lyst for å ta hensyn til andre det ligger tydeligvis langt unna normal oppførsel. " ingen skal komme å fortelle meg hva jeg skal gjøre", for jeg driter i alle andre unntatt meg selv. KEEP ON "egos"!!

Kanskje betegnende for innlegget til mr. Holt at han klarer å skrive 4 sider om dette "problemet". De fleste gir seg vel hvis naboen kommer og ber de om å stoppe.

Når en klarer å så langt om et minimalt problem.....sier vel dette sitt - men vi lever i et fritt lang og det er lov å ytre seg.

Får bare håpe at mr. Holt ikke har au-pairen sin gående i hagen mandag-fredag fra kl 09-2100 og jobbe for kr 4000,- i måneden.

Her var det endel sutrekopper som ikke tåler lyden av en gressklipper gitt.

Maken til besteborgelig duste-diskusjon.Bråker en gressklipper virkelig så ENORMT at det er noe å lage en sak av?

Flytt på vidda dere som ikke tåler dette på en Søndag, dette er latterlig å henge seg opp i.

Kirkeklokkene som ringer inn til messe på Sønsagene er både høyere og mere irriterene.Men da er det "greit"...

Hykleri kaller jeg det.

Håper det er fint vær til søndag, da skal jeg klippe gresset =)

Jeg ser at det er mange her som ikke har skjønt at det er dem som virkelig trenger å ha det mest mulig støyfritt 1 dag i uka. Og ingen vil reagere på at man freser snø etter snøfall selv en søndag, men i vår tid er det utrolig med apparater som skal anvendes, som kantklipper og løvblåser, for ikke å snakke om han som nesten hver søndag gjennom hele sommeren kappet ved med motorsaga ...Finnes folk som måker med skuffe/spade til de er nærmere 100..Og til alle nordlendinger og vestlendinger må jeg nesten bare le : Tidligere generasjoner holdt faktisk den såkalte helligdagen hellig ! Så i våre dager handler det kun om folkeskikk og respekt for sine medmennesker : Helseplager pga støy er det som rammer flest mennesker !

Du snakker om å ta hensyn til andre men hva med deg Knut? Kan du ta litt hensyn til de som ikke har like mye fritid som du? Det er mange av oss foreldre med lang pendlervei som har ikke mulighet å slå gresset midt i uken fordi den ene foreldren er ikke hjemme før i 6-7 tida og den andre må passe på barn og det hadde blitt farlig å prøve å slå gresset sammen med dem. På lørdager må man handle for hele uken og ordne alt annet som er stengt på søndager. Vi unner oss en badetur på lørdager for barnet vårt (som er eneste muligheten fordi bader er stengt på søndager). Engang i blandt er vi invitert i bursdager på lørdager. Det kan være regn på lørdager? Når skal vi slå gresset da? Vi har styrt unna helligdager så langt men det er fryktelig stress. Jeg regner med at du er også en nabo som irriterer seg hvis gresset hos naboen er for høyt.... Nei Knut, jeg synes du kanskje burde se litt på deg sjøl og hvor egoistisk du er.

handikappet far til 9

handikappet far til 9

Det er så fin lyd i motoriserte gressklippere,ren musikk for ørene er det.Vi som har slike fantastiske maskiner må jo få lov å gjøre akkurat som vi vil med dem,og akkurat når vi vil.Vi har tross alt betalt endel penger for både maskin og bensin,så det er bare å gjøre seg kald,hvis noen skulle bli irritert.

Skriv en ny kommentar