hits

Hatet mot Arbeiderpartiet

kommentarer 18 kommentarerAv John Færseth, forfatter, frilansjournalist og medieviter

Norge - en diktaturstat

I fjor vinter, mens 22. juli-rettssaken pågikk, var jeg til stede under en debatt på Litteraturhuset i Oslo. Temaet var Breiviks rett til å ytre seg fra cella. Blant tilhørerne var et par kvinner med en bunke flyveblader som de delte ut til alle de kom i snakk med. I flygebladene, som var fra NORM -  Norsk Organisasjon for Rettssikkerhet og Menneskerettigheter -  kunne man lese at domstolen som skulle dømme Breivik var ugyldig, og at dommen dermed ville være det samme. Årsaken var at dommerne i likhet med mange andre manglet dommerforsikringer om å opptre upartisk.

NORM, som ledes av advokat Marius Reikerås, kan ved første øyekast virke som en "normal" menneskerettsorganisasjon som ønsker å opprette en uavhengig menneskerettsinstitusjon i Norge. Går man dem nærmere i sømmene finner man imidlertid et langt mer radikalt budskap, der Norge fremstilles som noe nær et diktatursamfunn.

Under rettssaken kunne representanter for NORM daglig observeres utenfor Tinghuset , der de delte ut flygeblader til journalister og forbipasserende. Etter eget utsagn håpet de å få kontakt med Breivik selv, i håp om at han ville tale deres sak i retten. De var lite opptatt av multikulturalisme eller islam; det fantes mange flotte muslimer, og det var ikke nødvendigvis noe problem om Norge ble "islamisert". Det viktige var at Breivik hadde forsøkt å stoppe Arbeiderpartiet, en ren mafia som systematisk hadde undergravd Grunnloven i flere tiår, og nå var ulovlig fengslet av en illegitim dommer.

En del dommere har nok  "slumset" med dette de senere årene, men langt de fleste forsikringene har ganske enkelt  forsvunnet under flytting eller i eksplosjonen 22. juli 2011. Men for kvinnene,  og som inviterte meg på et møte i mai, handlet det om noe annet: Arbeiderpartiet hadde over lang tid sørget for å fylle domstolene med dommere uten forsikring, som kunne avsi politisk motiverte dommer.

NORM representerer holdninger som stadig oftere dukker opp på nettsteder, i kommentarfelter og diskusjonsgrupper på facebook: Arbeiderpartiet er ikke bare maktarrogant, men undergraver grunnloven og er del av en hemmelig junta sammen med frimurere, politi og domstoler. Media holdes i sjakk av frykt for å miste pressestøtten, og psykiatrien brukes til å nøytralisere dissidenter.  Vågåsaken er bare toppen av et isfjell av hemmelige sexorgier der AP-topper forsyner seg med mindreårige, eller til og med et satanisk rituale. Enkelte -  som minipartiet Norgespartiet som for tiden har nesten 5000 "likere" på Facebook -  hevder til og med at det kriminelle Arbeiderpartiregimet startet med et statskupp i 1938, da stortingsperiodene ble utvidet fra tre til fire år.

Oppløsning av kjernefamilien

Disse forestillingene overlapper delvis med et miljø av barnevernskritikere som har vokst frem de senere årene. Mens kritikk av barnevernet - ofte fra mennesker som selv har opplevd å bli fratatt barn eller bli tatt fra foreldene som barn - ikke er noe nytt, og slett ikke alltid er uberettiget, har kritikken tatt en ny tone på internett. Flere av dagens barnevernskritiske nettsteder inneholder "svartelister" over navngitte barnevernsansatte, eller påstander om at de opptrer lovstridig, er motivert av økonomiske interesser eller til og med driver organisert barnesalg til pedofile eller til psykologisk forskning. Overlappingen med arbeiderpartihatet viser seg blant annet i påstander om at barnevernet driver  en systematisk plan for å oppløse familien som enhet, enten fordi denne anses som i strid med fremtidige planer for hvordan samfunnet bør innrettes eller fordi det skal gjøre det lettere å indoktrinere barna.

Ubehagelige tradisjoner

Ingen av disse påstandene er nye. Under krigen hevdet NS-regimet at Arbeiderpartiet hadde begått statskupp i 1938 når de skulle forsvare sin egen maktovertagelse - de hadde bare avsatt et ulovlig "marxistregime". Senere ble det brukt som argument av eks-NSere rundt bladet Folk og Land for at vedtakene som lå til grunn for landssvikoppgjøret hadde vært ugyldige. Påstandene om misbruk av psykiatrien gikk igjen i tidsskriftene Samfunnsliv og Alternativt Samfunn, som var samlingssted for en rekke stemmer i opposisjon til det etablerte, fra dypøkologer og anarkister til gamle NS-folk. På 2000-tallet dukket de opp i bøkene til Per-Aslak Ertresvåg. At Arbeiderpartiet er styrt fra Russland har blant annet blitt hevdet av den tidligere politikeren Norulv Øvrebotten. Det nye er at nettet har gitt dem et helt annet nedslagsfelt, i tillegg til at ulike miljøer har funnet hverandre.

Hatet som forener

Noe av det mest skremmende for den som følger "nettets nattsider", er hvordan hatet mot Arbeiderpartiet i dag forener svært ulike miljøer. For barnevernsmotstandere og grunnlovsfundamentalister er partiet totalitært og "marxistisk", eller styrt fra Russland. For antisemittiske konspirasjonsteoretikere er det jødestyrt, og bygd på prinsippene i Sions Vises Protokoller. For enkelte kristenfundamentalister er avviklingen av Statskirken ikke bare en del av det store frafallet, men et statskupp fra regjeringens side. Og for islamhatere står partiet som "landsforrædere" som har åpnet for "islamisering" -  et syn som også finnes i Anders Behring Breiviks manifest.

Flere av disse miljøene har funnet sammen i facebookgrupper som Jens Stoltenberg må gå! Her står støtteerklæringer til politibetjenten som omtalte Jens Stoltenberg som "krapyl" side om side med omtale av statsministeren som "KGB-agent Steklov", "globalist" og undergraver av Grunnloven.

Svineinfluensa som valgkamp?

Heldigvis har lite av denne retorikken funnet veien ut i mainstreampolitikken, bortsett fra et par eksempler som da FrPs Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersen omtalte Arbeiderpartiets innvandringspolitikk som et "kultursvik" og en del av en plan for å gjøre Norge "flerkulturelt", og da partifelle Peter N. Myhre i juli antydet at medieoppmerksomheten rundt svineinfluensa -  som gikk igjen i en lang rekke andre land enn Norge - kunne ha vært iscenesatt for å sikre valgseier for Arbeiderpartiet.

Hatet mot Arbeiderpartiet er først og fremst et undergrunnsfenomen. Men det forener et stort antall mørke kroker av samfunnet, og ser særlig ut til å ha appell hos mennesker som føler seg dårlig behandlet. Både representanter for Besteforeldreaksjonen og Nordsjødykkerne var for eksempel til stede ved NORM-møtet i mai sammen med blant andre Norgespartiets Lars Rønbeck og representanter for det antisemittiske konspirasjonsnettstedet Folkets Info.

Alt tyder på at dette hatet nå forener tusenvis av mennesker, og vi har alt sett det føre til voldshandlinger. Det er derfor all grunn til å ta det på alvor.

Dette innlegget ble først postet på bloggen Streiftog og gjengis her med forfatterens tillatelse. John Færseth (født 1972) er aktuell med boka KonspiraNorge på Humanist Forlag.

Færseth er tidligere medielærer, forfatter og frilansskribent. Han er utdannet medieviter ved Universitetet i Oslo, og han har flere studieopphold på Balkan og i Russland bak seg. Han er en aktiv bidragsyter til nettstedet Vepsen og til tidsskriftet Humanist. Færseth har vært opptatt av konspirasjonsteorier og ekstremisme i flere år.

18 kommentarer

kyrre fjeldvik

06.09.2013 kl.16:00

Interessant gjennomgang.

Jeg lurer på to ting: Kan det tenkes at slike konspiratoriske tanker også slår andre veien? Fra "AP-siden" mot høyre? Det ropes jo kraftig om høyreekstremisme nær sagt ennenhver dag.

Og er det slik at det er konspirativt (og dermed galt) å frykte at vårt Norge, slik vi kjenner det og slik de fleste vil bevare det, skal miste sin særegne kultur?

Forflytninger av store menneskegrupper har funnet sted mange ganger opp gjennom historien, men aldri tidligere har vel så mange mennesker uten tilhørighet i vårt land og vår kultur, strømmet inn over landegrensene. Tilstrømningen setter nye rekorder hvert år, og mange av menneskene som kommer, forsvinner ut i det norske samfunnet uten sikker identitet, og uten at noen kan finne dem igjen.

Det har vært en markant økning i forskjellige typer grove voldssaker, både innenfor familiene og overfor tilfeldige ofre i gatene.

Er det hat å være reservert i forhold til dette? Er det konspiratorisk?

Når ethvert forsøk på å nå fram med betenkeligheter, avfeies som rasisme og høyreekstremisme, er det da så underlig at mennesker - i alle fall som forsiktige "likes" på nettet - gir uttrykk for at de ønsker at denne utviklingen kommer under kontroll?

Per Knutsen

06.09.2013 kl.16:17

Hvis noen lurer på hvem det er som kaller Jens Stoltenberg for KGB agent Steklov så er det meg.

Dette er hvorfor.

http://www.dagbladet.no/2011/07/06/kultur/debatt/kronikk/spionasje/arbeiderpartiet/17206163/

Ann Tove Buklev

06.09.2013 kl.16:26

Forsikringene forsvunnet i eksplosjonen? Såvidt jeg vet har det ikke vært noen eksplosjon i Domstoladministrasjonen i Trondheim, der Dommerforsikringene visstnok skal være lagret?

Rune Fardal

06.09.2013 kl.16:36

Å se en av norges desidert største konspiratoriske fanatikere kritisere

NORM som jobber mot dommeres meget alvorlige formelle mangler og

BARNEVERNSKRITIKRE, som for lengst har dokumentert (slik media også gjør) at barnevernet begår alvorlige feilvurderinger, underbygger hva den amerikanske statsviteren Michael Barkun beskriver: "Ingenting er som det ser ut til å være", da han snakket om konspiratorikere.

Selv ville jeg ha brukt psykologiske termer og sagt at dette må være en av tidenes mest åpenbare projektive identifikasjoner!!

Å latterliggjør alle former for maktkritikk under dekke av å angripe konspirasjonsteorier, når en selv er en av de største konspirasjonsteoretikere, fremstår som en sykelig identifisering av egen adferd, gjennom projeksjon på andre.

Sunn skepsis har alltid drevet den vitenskapelige utvikling fremover. Egen skepsis, fremstilt (projisert) som andres for deretter å anklage andre for å være skeptiske, er derimot et alvorlig psykiatrisk symptom!

Å blande "hatet mot arbeiderpartiet" med "uenig med arbeiderpartiet" (majoriteten av nordmenn) vitner om store problemer med å skille fakta fra fantasi, litt konspiratorisk på en måte...... Men han fikk jo reklamert for sin konspiratoriske bok, så om ikke så galt, godt for noe!

Halvard

06.09.2013 kl.16:56

Man burde kanskje heller undre seg over hatet (og redselen) mot FRP i alle disse år.

Sterkest fra den lille politiske elite på venstresiden.

Hvorfor?

jada

06.09.2013 kl.17:41

Når det gjelder svineinfluensa vaksinen, kan noen gi meg ett klart svar på hvorfor Stoltenberg familien invisterte flere millioner kr privat på dette 1 år før svineinfluensaen ble "oppdaget" dvs at jeg ikke tror det var noe svineinfluensa. I tillegg var det jo fler som døde og fikk problemer av vaksinen enn av selve "svineinfluensaen".

Jeg husker jeg så film av en ung gutt i rundt 20 årene som så Thorvald Stoltenberg på gaten og begynte å spørre om dette mens han filmet og ble truet tilbake, han sa at "nå beveger du deg på farlig jord" og noe mer jeg ikke husker.

Ap er jo ren mafia, ingen tvil om dette, de slipper arveavgift, gjør de noe kriminellt kommer de unna med det uten noe problemer.. Skittent spill dette!

Kai R

06.09.2013 kl.17:55

-"hatet nå forener tusenvis av mennesker, og vi har alt sett det føre til voldshandlinger. Det er derfor all grunn til å ta det på alvor."

Sjelden sett en slik grov bevist uredelighet og forsøk på å forlede til å skape et uriktig bilde av andre menneskers meninger med bruk av å blande hummer og kanari sammen til en suppe som han så bruker 22.juli propaganda til å stemple som utskudd og hevde at da de alle hater AP og de er tusenvis som har funnet sammen så utgjør de en terror trusel og likestiller alle disse med ABB.

For så å komme med følgende:

- "Hatet mot Arbeiderpartiet forener et stort antall mørke kroker av samfunnet, og ser særlig ut til å ha appell hos mennesker som føler seg dårlig behandlet. Både representanter for Besteforeldreaksjonen og Nordsjødykkerne var for eksempel til stede ved NORM-møtet"

Med ordbruken dannes her et uriktig bilde av at dette ikke kan være mennesker som AP med maktbruk og regjering faktisk har behandlet med en påført urett og at deres kampsaker skyldes nettopp dette, men at de som nordsjødykkerne kun føler seg dårlig behandlet! For deretter eksempelgjøre Besteforeldreaksjonen og Nordsjødykkerne som være fra samfunnets mørke avkrokker?! Der disse som feks. Besteforeldreaksjonen og Norsjødykkerne hevdes å høre til de mørke kroker av samfunnet? dermed er de også stemplet som utskudd uten troverdighet og representanter for denne gruppen som er en terror trusel!? Dette er ikke bare falskhet og bevist krenkende mot disse men også den mest fantasifulle konspirasjonteori jeg har lest på mange år! Virkelig, Besteforeldreaksjonen som terror trusel og tilhørende de skumle mørke krokene av samfunnet? ...

halo

06.09.2013 kl.17:57

Interessant artikkel og kommentarene poenget ypperlig forfatterens poeng. Det er merkelig hvordan alle uttaler seg uten filter på nettet.

06.09.2013 kl.18:04

Ekstremisme fra begge sider er like ille. Fredsforsker Johan Galtung har nettopp blitt antisemitt og refererer nettopp til denne Sion Vises Protokoll.

http://humanist.no/galtung4.html

Venstresosialisten er forøvrig utvist fra et sveisik fredsforskningsinstitutt og universitet p.g.a anti semittiske holdninger.

Grus

06.09.2013 kl.18:49

Jeg har sett en del i kommentarfeltene før valget, og jeg blir rett og slett skremt - og jeg er blå. Det er en underskog en forferdes over. Tilsynelatende normale folk som har mistet en stor del av sperrene sine. Mange er litt eldre, og jeg tror ikke de vet hvor sterkt nettet er. Mange "kommentarer" er så nedrigt og konspiratorisk at en mister litt munn og mæle. Selv her på denne loggen evner en ikke å se seg selv litt fra avstand. Det var en forsker som mente at mange mennesker ikke har lyst (sic) til å vite hvor relativt tilfeldig selv store avgjørelser tas, og dermed søker svar og forståelse via konspirasjonshistoriene. Frp som parti har absolutt noen gode poenger, men de rett og slett drukner i spyttingen fra debattantene. En jeg kjenner sa at han likte Frp, men ikke meningsfellene deres. Han har absolutt ett poeng!

Grus

06.09.2013 kl.19:16

Før jeg blir nedsablet og kalt kommunist pga innlegget over - innlegget mitt beskriver ikke den jevne Frp-velger, men de som er overrepresentert på nettfora. Jeg kjenner mange OK fra Frp. Det er nettdebattanene jeg henviser til.

FUCK THE WHITE RACE

06.09.2013 kl.19:30

Alt er i hvit manns hodet...

VERDEN GÅR TIL HELVETE... og det er hvite som står bak!

Det er bare en måte å redde jorda på..

UTSLETTE den hvite rase og jødene.. og det vil skje..

enten gjennon naturen.. eller krig..

Jødene er ikke en rase, men en djevelsk sekt, som kommer til å bli likvidert..

Hvit manns meninger gjelder ikke lenger... de har gjort det i 2000 år..

WHite mans heaven, is a black mans hell..

VÅKN OPP verden se hvem våre fiender er..

White race and jews

rod

06.09.2013 kl.20:46

det var en ap dame, torve, som i sin tafatthet (en vinter med lav fyllingsgrad i innsjøene)foreslo vintre med våtere og villere vær samt atomkraftverk i sverige og finland som løsning på kraftkrisen i midt norge, siår hun for den samme løsningen nå og forventer en å komme på tinget?

anders nielsen

06.09.2013 kl.21:16

Tullete Arbeiderpartikrampe når man ikke vil innse at Norge trenger en ny regjering !

Kai R

08.09.2013 kl.05:18

Logiske tankefeil og argumentasjons feilslutninger på de helt elementære krav og John Færseth påstander og konklusjoner ville ikke bestått innledende logisk prøving av en med selv begrenset evne i kritisk tenking og kunnskap om kjennetegn på falske påstander og hva som vil diskvakifisere noe som falskhet, om dette er bevist eller om dette skyldes en totalt fravær av egen kognitiv evne til rasjonel tanke er ikke like klart men begge årsaker like skremmende om en spm presenteres som konspirasjons spsesialist og farfatter!

Litt om de logiske krav til påstander og begrunnelser. Som det er og vil ALLTID være en totalt irrelevant innvending mot noens påstander eller noens troverdighet hvem de ellers er venner med ELLER hvilket forhold de har til Ap eller det alene å ha anklaget Ap for urett kan brukes som ugyldighetsgrunnlag for noe som helst og totalt ugyldig .

Feilen og falskheten består her i å fremføre irrelevante innvendinger, og ignorere det at det ikke er motstanderes karakter, interesser, motiver og hensikter, eller andre personlige relasjoner som avgjør om den sak, påstand eller argument vedkommende fremfører er holdbart eller ikke, eller støtter opp om det standpunkt/synspunkt som vedkommende forsvarer.

At han i tillegg bruker hva kjent som «brønnpissing» for å forlede lesere vekk fra hans egne manglende gyldige argumenter og de logiske tankefeil som hans sluttninger og argumenter innholder til de mest vidløftige påstander om noen helt uten kontakt med realiter

INFO: Uttrykket «brønnpissing» ble for øvrig særlig kjent i norsk offentlig debatt etter at forfatteren Sigbjørn Hølmebakk brukte det i en kronikk i Dagbladet 5. januar 1961. Der beskrev han en brønnpisser som en som forgifter den politiske debatten ved å stemple fredsaktivister og NATO-motstandere som samfunnsfiender og skjulte kommunister.

Hvorfor brukes slik uredelighet og falskhet som brønnpissing, hva er vanlig å oppnå? I land som Norge der all basis kunnskap om kritisk prøving og logiske krav til argumenter er helt fjernet som læring i skolen så er de fleste ikke trennet i å gjennkjenne selv de simpleste logiske feilsuttninger. Så en viktig grunn men til at denne typen argumenter brukes og overtaler er at det kan avlede oppmerksomheten fra saken selv, og at det kan gi den som bruker det et psykologisk overtak. Det kan forlede den som blir utsatt for det til å gi seg til å forsvare seg mot angrepet, i stedet for å holde tråden. Det kan også skape inntrykk av at det er den som angripes gjennom ad hominem-argumentasjonen som er på defensiven.

Dette gjør personer som bruker dette ikke mindre uredelige og løgnaktige men klart et bevis på en person uten grenser i manipulasjon og uten et snev av karakter trekk som integritet

Rene

09.09.2013 kl.07:29

Sion Vises Protokollog Johan Galtung

https://www.youtube.com/watch?'feature=player_embedded&v=f49w_KDnI7I

Kølla

18.09.2013 kl.09:28

Til artikkelforfatteren: Hatet mot Ap er på et historisk toppnivå og høyst berettiget. Det er en udemokratisk, dogmatisk, gammelmodig, maktelskende, korrupt klikk styrt av selvgode egoister. En mafia som er selverklært sosialistisk, men som i realiteten er parlamentariske kjeltringer. Å skulle angripe dette partiet er fullstendig legitimt, for alle frihetselskende og selvstendig tenkende mennesker. For slike mennesker, som anser seg som frie borgere uansett regime, er det en plikt å motarbeide AP og alle dets støttespillere.

Camss

24.09.2013 kl.15:52

Kan det tenkes at dette såkalte "hatet", som du beskriver her, er den ytterste spissen på ett isfjell. Et fjell av personer som etter 8 år med retoriske halvsannheter, arroganse, begredelig konflikthåndtering, sak på sak med dobbeltmoralisme og en holdning som tilsier at "hvis du ikke er enig med meg, så er det noe galt med deg", er dritt lei det?

Arbeiderpartiet i sin sky av bedrevitenhet, er ikke lenger ett "parti for folket". Nå er det er slik at "folket er til for partiet".

Å se holdningen til personer som Martin Koldberg, Eskil Pedersen og Raymond Johansen, er jo kvalmende og skremmende. De viser så tydelig, med hele seg, verbalt og non-verbalt, at de fullt og helt er overbevist om at; "Vi har rett i våre ideologiske antakelser. Våre antakelser er løsningen på verden. Personer som stemmer borgerlig er egosentriske personer som på en eller annnen måte må vises lyset, arbeiderpartilyset. Hadde det vært opp til meg, hadde de vært erklært (sinn)syke".

Når dette er holdningen, og alle har merkevaren Arbeiderpartiet over seg, er det ikke rart at mange hundre tusen mennesker i dette landet, får negative assosiasjoner til Arbeiderpartiet. Over lang tid, vil dette hos mange utvikle seg til "hat". Og for de som går lengst, kommer konspirasjonsteoriene.

Skriv en ny kommentar